Birkerød by og sogn, Rudersdal kommune

Genforeningssten i Birkerød by og sogn, Rudersdal kommune Genforeningsstenen står i parken ved Byagervej næsten overfor, hvor Nørrevang munder ud i Byagervej i 3460 Birkerød by.
GPS-koordinater (link): 55.847756 12.436785
Genforeningsstenen i Birkerød blev afsløret 9. juli 1920. Det begyndte kl. 12 med festgudstjeneste i kirken, hvor mange deltog. Efter gudstjenesten deltog sognets veteraner i en fællesspisning i kroen. Kl. 16 samledes ca. 2000 mennesker omkring mindestenen, hvor bankdirektør A. Andersen holdt afsløringstalen og drog dækket til side, mens alle blottede hovederne. Med musik og en mængde faner i spidsen gik forsamlingen derefter til festpladsen i Bistrup Hegn, hvor festen blev fortsat med taler, musik og korsang. Festen sluttede, som den begyndte, ved mindestenen, hvor der om aftenen var festfyrværkeri og hele "Majpladsen" var illumineret.

Oprindelig blev stenen nemlig rejst på "Majpladsen", midt i Birkerød by, hvor der står en buste af Henrik Gerner, Birkerøds berømte præst fra Svenskekrigens dage i 1658, men senere er den flyttet til den nuværende plads - ukendt af hvilken årsag.

Arkitekt Hoffgaard fra Færøerne leverede tegningen til inskriptionen, som er meget enkel, idet der med romertal er indhugget:

XV / VI
M C M X X
Udtrykt i arabertal står der 15/6 henholdsvis 1920.

Stenen blev i sin tid fundet af skovfoged Godskesen i Rude Skov.