Biltris by, Sæby sogn, Lejre kommune

Genforeningssten i Biltris by, Sæby sogn, Lejre kommune Genforeningsstenen står i et lille anlæg på toppen af bavnehøjen på sydsiden af Hornsherredvej nær Biltris, 4070 Kr. Hyllinge.
GPS-koordinater (link): 55.719496 11.930542
Genforeningsstenen ved Biltris på 7 tons er Hornsherreds største, rejst af beboerne i Sæby og Gershøj sogne i fællesskab.
Daværende sognerådsformand i Sæby, forpagter Bay, Egholm talte om Sønderjylland og foretog afsløringen lørdag, den 10. juli 1920 i strålende solskin.
Pastor F.J. Ebbesen og lærer Andersen havde i dagens anledning forfattet to sange.
I 40 flag- og blomstersmykkede vogne kørte deltagerne derefter til Gershøj Kro, hvor Kaptajn Thygesen-Nim mindedes de gamle veteraner, hvoraf en var til stede som hædersgæst.
Om aftenen tændtes blus ude på revet, og fra broen opsendtes raketter.

Øverst på stenens forside er indhugget et dannebrogsflag. Nedenunder står følgende indskrift, forfattet af Pastor F.J. Ebbesen:
DYBT I DANSKE HJERTER
KLANG MED TAK DET BUD
SØNDERJYLLAND VUNDET!
ÆRE VÆRE GUD!
På bagsiden står der:
REJST AF BEBOERE I SÆBY OG GERSHØJ SOGNE
1920