Bagsværd, Gladsakse sogn, Gladsaxe kommune

Genforeningssten i Bagsværd, Gladsakse sogn, Gladsaxe kommune Genforeningsstenen står på sydhjørnet (højen) af Bagsværd Hovedgade
Genforeningsstenen i Bagsværd blev rejst 20. november 1920 og afsløret genforeningsdagen 1921 i overværelse af bl.a. den finske billedhugger Felix Nylund, som har stået for udformningen af stenen.

Indskriften er den længste for samtlige genforenings-mindesmærker. Den er vanskelig at tyde i dag:
I FEM OG
HALVTREDS
INDSTYVE AAR
HAVDE DET DAN
SKE FOLK I SØNDER
JYLLAND TRODS TVANG
I FREMMED HERREDØM
ME BEVARET DANSKE SINDE
LAG. VED FOLKEAFSTEM
NINGEN DEN 10. FEBRUAR 1920 OP
NAAEDE DANSKERNE I NORD
SLESVIG FLERTAL OG FOR
ENEDES ATTER MED DAN
MARK. GENFORENINGS
LOVEN UNDERSKRI
VES PAA AMALIEN
BORG SLOT 9.
JULI 1920