Genforeningssten i Bagsværd, Gladsakse sogn, Gladsaxe kommune

Bagsværd, Gladsakse sogn, Gladsaxe kommune

Genforeningssten i Bagsværd, Gladsakse sogn, Gladsaxe kommune Genforeningsstenen står på sydhjørnet (højen) af Bagsværd Hovedgade
Genforeningsstenen i Bagsværd blev rejst 20. november 1920 og afsløret genforeningsdagen 1921 i overværelse af bl.a. den finske billedhugger Felix Nylund, som har stået for udformningen af stenen.

Indskriften er den længste for samtlige genforenings-mindesmærker - udformet med gotiske bogstaver og vanskelig at tyde i dag:
I fem og halvtredsindstyve Aar
havde det danske Folk i
Sønderjylland trods Tvang
og Fremmedherredømme
bevaret dansk Sindelag
ved Folkeafstemningen
den 10. Februar 1920 opnaaede
Danskerne i Nordslesvig
Flertal og forenedes atter
med Danmark
Genforeningsloven underskreves
paa Amalienborg Slot 9. Juli 1920