Aversi by og sogn, Næstved kommune

Genforeningsstenen i Aversi by og sogn Genforeningsstenen står, hvor Nymøllevej munder ud i Tornelundsvej i Aversi (overfor ejendommen Tornelundsvej 30), 4690 Haslev.
GPS-koordinater (link): 55.344724 11.852509
Genforeningsstenen i Aversi blev afsløret den 9. juli 1920. Afsløringen overværedes af næsten alle sognets beboere. På grund af en kraftig regnbyge blev højtideligheden henlagt til kirken.
Sognepræsten mindedes først de i 1848 og 1864 faldne, hvorefter menigheden stående sang "Slumre sødt i Slesvigs jord". Herefter lød fra orglet "Kongernes Konge".

De blomster, der havde udsmykket kirken, tog deltagerne med og lagde dem på de 20 grave, hvor sognets veteraner var stedt til hvile, for at mindes dem, der var faldet i Treårs-krigen og 1864.
Deltagerne sluttede med at gå ned i byen i procession for at hilse på sognets eneste dalevende veteran.

Nedenunder 2 korslagte dannebrogsflag, som tiden har bleget, har stenhuggeren forsynet stenen med følgende tekst:

SØNDERJYLLAND
GENFORENET MED
DANMARK
15 / 6  1920
AVERSI REJSTE DENNE STEN