Aulum by og sogn, Herning kommune (1)

Genforeningssten i Aulum by og sogn, Herning kommune (1) Genforeningsstenen står i Aulum anlæg, med indgang mellem ejendommene Danmarksgade 38 og 40
i 7490 Aulum.
GPS-koordinater (link): 56.266752 8.792325
Mindestenen er en kombinationssten, der både minder om de slesvigske krige såvel som Sønderjylland under tysk herredømme og den tyske besættelse af Danmark.
Den blev rejst i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.
Inskriptionen på stenen lyder:
DANMARK
VORT ELSKEDE HJEM
1848 - 1851
1864 - 1920 -
1940 - 1945
FÆDRELAND OG GRUNDLOVSORD
MED HUNDREDE ÅR I PAGT
TRE OVERGREB FRA ØRNEKLO
TILBAGEVIST VED MAGT
OG RET I HÅB OG TRO