Appenæs by, Vejlø sogn, Næstved kommune

Genforeningssten i Appenæs by, Vejlø sogn, Næstved kommune Genforeningsstenen står, hvor Gødsholmvej munder ud i Appenæs Bygade, Appenæs, 4700 Næstved.
Genforeningsstenen i Appenæs blev afsløret søndag, den 12. september 1920 af gehejmekonferensråd, fhv. konseilspræsident, kammerherre, baron Tage Reedts-Thott, Gavnø.

Efter afsløringen marcherede deltagerne med et hornorkester i spidsen til forsamlingshuset, hvor festen fortsattes, og hvor der blev talt af såvel den ældre som den yngre baron Reedtz-Thott, samt af pastor R.V. Jensen, Vejlø og sønderjyden, lærer Skov, Appenæs. Festen sluttede med, at veteran Jens Hansen, Appenæs bragte en tak fra byen.

Indskriften blev indhugget skråt på stenen for at undgå et porøst sted, der ikke tålte indhugning:
TIL MINDE
OM
GENFORENINGEN
1920