Træet i Sønder Bork, Ringkøbing kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Ved opkørslen til Sønder Bork præstegård, ud for den østre indgangslåge til kirkegården, plantede pastor P. Husum, sognepræst i Sønder- og Nørre Bork, nu Vammen ved Viborg, 2. november 1920 et kastanietræ som et groende minde om genforeningen. Ved træets fod blev der anbragt en mindre granitsten, hvor det var meningen at lade indhugge årstallet 1920, hvilket dog aldrig er blevet udført.