Adsbøl by og sogn, Sønderborg kommune

Genforeningsssten i Adsbøl by, Adsbøl sogn, Sønderborg kommune Genforeningsstenen står på hjørnet af Kobberholmvej og Sønderborg Landevej i Adsbøl, 6300 Gråsten.
GPS-koordinater (link): 54.937633 9.621165.

Genforeningsstenen - som tillige er en mindesten for befrielsen - blev afsløret den 4. november 1945 af kaptajn Madsen. Han havde også været initiativtager til rejsning af mindet sammen med formanden for Dansk Samfund, landbrugskandidat Helge Clausen.

Øverste del af teksten på stenen lyder således:

GENFORENINGEN
1920
I midten er Chr. X's monogram anbragt, hvorefter nederste tekst er:
BEFRIELSEN
1945.

Det er stenhugger Battista Zanchetta, Gråsten, der har stået for udførelsen af stenhuggerarbejdet.

Mindet kaldes også Kongestenen og blev fundet på en mark i Bojskov.