Åstrup by og sogn, Guldborgsund kommune

Genforeningssten i Åstrup by og sogn, Guldborgsund kommune Genforeningsstenen står, hvor Lundeskolevej munder ud i Aastrupvej (overfor det gamle mejeri) i Aastrup, 4850 Stubbekøbing.
GPS-koordinater (link): 54.849177 12.085302
Genforeningsstenen i Aastrup indgår i en flerhed af mindesten, som der knytter sig en særlig historie til.
I 1939 blev et udvalg nedsat med provst Ove Degenkolw som formand med henblik på at rejse et genforeningsminde. Det kom på sognerådets dagsorden for 10. april 1940, men den tyske besættelse af Danmark dagen før bevirkede, at planen om en mindesten blev udskudt.
Efter befrielsen blev planen aktualiseret, og en komité med førstelærer H.Fr Olsen som formand besluttede, at man nu ville rejse tre sten, nemlig en for Genforeningen, en for Befrielsen og en for Kongen. Stenene blev skænket af Det classenske Fideikommis. Stenhugger Schiøler, Nykøbing Falster udførte inskriptionerne, herunder indskrifterne med landsbynavne på de 11 små sten, der står i anlægget.
Efter en festgudstjeneste søndag den 16. september 1945 - forrettet af biskop N.M. Plum - samledes ca. 500 beboere på festpladsen, hvor unge piger efter en ny tale af Plum afslørede alle 3 mindesten.


Teksten lyder:
1864
BAANDET BANDT
TRODS TRANGE TIDER
TROSKAB FANDT
SIN LØN OMSIDER
1920