Vorde by og sogn, Viborg kommune

Forsiden af befrielsesstenen i Vorde, Viborg kommune Befrielsesstenen står foran ejendommen Baunevej nr. 33-35, 8831 Løgstrup.
GPS-koordinater (link): 56.531373 9.342087 Bagsiden af befrielsesstenen i Vorde, Viborg kommune Bagsiden af befrielsesstenen i Vorde
På årsdagen for Danmarks befrielse, den 5. maj 1946, blev der holdt frihedsfester overalt i landet. På viborgegnen var der i næsten alle landsbyer rejst frihedsmindesten, som blev afsløret på årsdagen for 5. maj.
I Vorde begyndte man frihedsfesten med gudstjeneste i kirken, hvor sognepræsten Johs. Jensen prædikede ud fra ordene: Denne er dagen, som Herren har gjort. Lad os juble og glæde os på den (Grundtvigs salme nr. 403 i salmebogen).
Efter gudstjenesten samledes man ved mindestenen, der var hyllet i Dannebrog. Pastor Østergaard Nielsen, Viborg, holdt afsløringstalen, som var en meget stærkt nationalpræget tale, hvori han mindedes frihedsdagen for et år siden, og udtalte mindeord for sin barndomskammerat Severin Meldgaard, der som amerikansk statsborger var faldet i Belgien.
Derefter overdrog lærer Østergaard stenen til Vorde Fiskbæk Romlund sogneråd, hvis formand, gårdejer Jens Jensen udtalte, at det var med glæde, at kommunen modtog stenen, som var en pryd for Vorde by og sluttede med ordene: Den minder om fem tunge år. Gid den vil advare kommende slægter mod at kaste sig ud i det mørke, som verden har været i. Chr. Olsen redegjorde for indsamlingens resultat. Der var indkommet 1535 kr., hvoraf 400 kr. blev overdraget til sognerådet til vedligeholdelse af mindepladsen, ligesom der blev sagt tak til gårdejer Jens Jensen, der havde skænket stenen, der var fundet i hans skov.
(Kilde: Mindesten i Viborg kommune)
Teksten på mindestenen er:
5 MAJ 1945
BLADET, SOM HERREN DET VILDE
VENDTE SIG TIT,
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT
Linjerne er hentet fra Grundtvigs Bladet i bogen sig vender.

Teksten på bagsiden af mindestenen er:
FOR DANMARKS FRIHED
KÆMPEDE DANSKE
HJEMME OG UDE.

SEVERIN MELDGAARD
FØDT I VORDE 25.4.1906
FALDET PAA VESTFRONTEN
27.12.1944