Vig by og sogn, Odsherred kommune

Befrielsessten i Vig by og sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står på sportspladsen ved Vig Skole, Ravnsbjergvej 23, 4560 Vig.
GPS-koordinater (link): 55.851828 11.574979
Befrielsesstenen er dateret til 1945 og rejst af sognets beboere.
Under kong Christian den Tiendes monogram står der:
ENIGHED SKAL GØRE
VOR LILLE FLOK SAA STÆRK
AT INGEN MAGT TØR RØRE
VORT FÆLLES FRIHEDS VÆRK

VIG SOGN REJSTE DENNE STEN
TIL MINDE OM 5 MAJ 1945