Vig by og sogn, Odsherred kommune

Befrielsessten i Vig by og sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står på sportspladsen ved Vig Skole, Ravnsbjergvej 23, 4560 Vig.
Befrielsesstenen er dateret til 1945 og rejst af sognets beboere.
Under kong Christian den Tiendes monogram står der:
ENIGHED SKAL GØRE
VOR LILLE FLOK SAA STÆRK
AT INGEN MAGT TØR RØRE
VORT FÆLLES FRIHEDS VÆRK

VIG SOGN REJSTE DENNE STEN
TIL MINDE OM 5 MAJ 1945