Vesterdal Efterskole, Udby sogn, Middelfart kommune

Befrielsessten i Vesterdal Efterskole, Udby sogn, Middelfart kommune Befrielsesstenen står inde på skolens område, Gl. Assensvej nr. 12, 5580 Nr. Åby.
Det var egnens beboere, som rejste mindet i 1945.
Teksten lyder:
9 APRIL 5 MAJ
1940 1945
DANMARK
SVÆRDTID ENDT
PLOVTID PAANY