Vestbirk Kraftværk, Østbirk sogn, Horsens kommune

Befrielsessten ved Vestbirk Kraftværk, Østbirk sogn, Horsens kommune Befrielsesstenen står inde på det private område ved Vestbirk Kraftværk, Søvejen 64, 8752 Østbirk.
N.C.S. Nielsen, forstander på Vestbirk Kraftværk, rejste i 1945 befrielsesstenen.
Teksten lyder:
DANMARK FRIT
5. MAJ 1945
END ER DER EN GUD FOROVEN
DER RAADER FOR DANMARKS SAG