Værløse by og sogn, Furesø kommune

Befrielsessten i Værløse by og sogn, Furesø kommune Befrielsesstenen står, hvor Stigager munder ud i Skovgårds Alle i 3500 Værløse - ikke langt fra Værløse kirke.
GPS-koordinater (link): 55.785083 12.376460
Initiativtager til rejsning af befrielsesstenen den 5. maj 1955 var Værløse kommune.
Teksten er:
5. MAJ 1945
REJST PAA 10-AARSDAGEN
FOR DANMARKS BEFRIELSE