Tjele Mark og sogn, Viborg kommune

Befrielsessten på Tjele Mark og sogn, Viborg kommune Befrielsesstenen står på privat område, på en gravhøj sydøst for ejendommen Sønderholm, Tjele Møllevej 29, 8830 Tjele.
Der er ikke almen adgang til stenen.
GPS-koordinater (link): 56.518259 9.580908.
I Vammen kunne man ikke blive enige om at sætte en mindesten for 5. maj, hvorfor daværende ejer af Sønderholm, gårdejer Søren Offersen, selv lod bekoste og opstille en sten på sin ejendom.
Samme sted står der en genforeningssten.

Teksten lyder på forsiden:
KRIGSTID OG VOLDSTID
9. APRIL 1940
29.8 1943        19.9.1944
5. MAJ 1945

End er der en Gud foroven
der raader for Danmarks Sag.
Linjerne stammer fra Johs. Helms Jeg elsker de grønne lunde.
På bagsiden af stenen er teksten:
Drenge I Drenge som døde
tændte for Danmark i dybeste Mulm
en lysende Morgenrøde
Det er første vers i digtet De faldne af Kaj Munk.