Them by og sogn, Skanderborg kommune

Befrielsessten i Them by og sogn, Skanderborg kommune Befrielsesstenen står Museumsvej nr. 11-13, 8653 Them
Teksten på stenen er:
OG LANDET LYSTE
FRA SUND TIL KLIT
FOR DET VAR FORAAR
OG DANMARK FRIT
5 MAJ 1945