Nørre Asmindrup by og sogn (Svinninge by), Odsherred kommune

Befriielsessten på Byens Bakke i Svinninge by, Nørre Asmindrup sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står i anlægget "Byens Bakke" med indgang fra Gl. Nykøbingvej nr. 114, 4572 Nørre Asmindrup.
GPS-koordinater (link): 55.884171 11.608704
Nedenunder kong Christian den Tiendes monogram lyder teksten:
Danske Folk i Borg og Hytte
Tak din store Gud
Landet vilde han beskytte.
Skønt det mørkt saa ud
Rejst i Minde om
Freden og Friheden 5te Maj
1945
Mindets tilblivelseshistorie er beskrevet i Nørre Asmindrup Stationsbys Bylaugs Protokol sammen med en detaljeret beretning om afsløringshøjtideligheden, hvortil henvises.
Efter mindestenen var sat på plads med megen besvær blev der søndag, den 18. august 1946 afholdt en stor fest. Bakken var illumineret og flagsmykket. Der var til selve afsløringen mødt 500 deltagere
Selve afsløringen foretog fhv. amtmand i Holbæk Amt, kammerherre Poul Christen Saxild, København.