Strynø by og sogn, Langeland kommune

Befrielsessten i Strynø by og sogn, Langeland kommune Befrielsesstenen står ved kirken på Strynø.
GPS-koordinater (link): 54.905063 10.612792
Teksten er:
5 MAJ 1945
BLADET, SOM HERREN DET VILDE,
VENDTE SIG TIT,
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE,
VENDTE SIG BLIDT.
Linjerne stammer fra Grundtvigs Bladet i bogen sig vender.