Store Velling by, Smidstrup sogn, Vejle kommune

Befrielsessten i Velling by, Smidstrup sogn, Vejle kommune Befrielsesstenen står, hvor Stokballevej munder ud i Vellingvej, 7000 Store Velling.
Teksten lyder:
9 APRIL 1940
5 MAJ 1945
OG GAMLE DANMARK
SKAL BESTAA