Store Tåstrup by og sogn, Holbæk kommune

Befrielsessten i Store Tåstrup by og sogn, Holbæk kommune Befrielsesstenen står ved kirkens P-plads, Tåstrupvej nr. 49, 4370 Store Tåstrup.
GPS-koordinater (link): 55.553220 11.708754
Befrielsesstenen er rejst på initiativ af lærer og sognerådsformand Kirkegaard den 5. maj 1946.
Teksten er:
5. MAJ 1945
END ER DER EN GUD FOROVEN
DER RAADER FOR DANMARKS SAG
Linjerne stammer fra Johs. Helms Jeg elsker de grønne lunde.