Stenlille by og sogn, Sorø kommune

Befrielsessten i Stenlille by og sogn, Sorø kommune Befrielsesstenen står, hvor Stationsvej munder ud i Hovedgaden, 4295 Stenlille.
Teksten lyder:
9 April 1940
Fem mørke Aar
langsomt gaar
5 Maj 1945
Danmark dit og mit
nu atter er frit