Spøttrup Borg, Rødding sogn, Skive kommune

Fredsøjlen ved Spøttrup Borg, Røddinge sogn, Skive kommune Fredsøjlen står ved Polakhuset ved vejen, nord for Spøttrup Borg.
På inititativ af tidl. borgmester Alex Lind blev fredssøjlen rejst på halvtredsårsdagen for Danmarks befrielse.
Ved foden af Fredsøjlen står teksten på en liggende sten:
FREDSØJLEN
Rejst i taknemmelighed over
50 års fred i Danmark.
5. maj 1945