Solrød by og sogn, Solrød kommune

Befrielsessten i Solrød by og sogn, Solrød kommune Befrielsesstenen står ved krydset Mosevej - Solrød Strandvej, foran Solrød Strandkirke, 2680 Solrød Strand.
Teksten på forsiden af stenen er:
5 MAJ 1945
TAK.
På den nordre side af stenen står der:
TIL MINDE OM
DANMARKS BEFRIELSE