Smørumovre by, Smørum sogn, Egedal kommune

Mindetavle i kirkegårdsmuren i Smørumovre by, Smørum sogn, Egedal kommune Mindettavlen sidder i kirkegårdsmuren til højre for den vestre indgang (ved gadekæret) til kirkegården.
GPS-koordinater (link): 55.734452 12.278155
Tavlen blev indsat den 5. maj 1955 på initiativ af blandt andre Lærerinde Nielsen.
Teksten lyder:
5. MAJ 1945

NU ER DET FORAAR OG DANMARK FRIT
VELSIGN DEN HERRE FRA SUND TIL KLIT