Smørumovre by, Smørum sogn, Egedal kommune

Mindetavle i kirkegårdsmuren i Smørumovre by, Smørum sogn, Egedal kommuneMindettavlen sidder i kirkegårdsmuren til højre for den vestre indgang (ved gadekæret) til kirkegården.
Tavlen blev indsat den 5. maj 1955 på initiativ af blandt andre Lærerinde Nielsen.
Teksten lyder:
5. MAJ 1945

NU ER DET FORAAR OG DANMARK FRIT
VELSIGN DEN HERRE FRA SUND TIL KLIT