Skødstrup by og sogn, Aarhus kommune

Befrielses- og genforeningssten i Skødstrup by og sogn, Aarhus kommune Befrielsesstenen står på Kirkepladsen 4, 8541 Skødstrup.
GPS-koordinater (link): 56.263002 10.307953
Der er tale om en dobbeltsten, der både minder genforeningen og befrielsen. Mindet er rejst af sognets beboere i 1945.
Teksten lyder:
1945

For genvunden Jord og genvunden Fred
rejstes dig Stenen paa dette Sted.
Danmark.
i 25 Aaret for Sønderjyllands Genforening
med Moderlandet og i 75 Aaret for Christian
den Tiende Danmarks gode Konge

Gud bevare Danmark helt,
Folkets Vilje aldrig delt!