Skamby by og sogn, Nordfyn kommune

Befrielsessten i Skamby by og sogn, Nordfyn kommune Befrielsesstenen står overfor Bredgade 116, 5485 Skamby.
GPS-koordinater (link): 55.527015 10.278060
Befrielsesstenen er rejst i 1946 af Skamby Borgerforening.
Teksten er:
9 APRIL 1940
MOD FJENDELIST OG FJENDEVOLD
STOD FOLKESIND OG SAMMENHOLD
5 MAJ 1945
BLADET SOM HERREN DET VILDE
VENDTE SIG TIT
NAAR DET GIK DANMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT
De sidste fire linjer er fra Grundtvigs digt: Bladet i bogen sig vender.