Skals by og sogn, Viborg kommune

Befrielsessten i Skals by og sogn, Viborg kommuneBefrielsesstenen står overfor ejendommen Hovedgaden 55, 8832 Skals.
Befrielsesstenen er rejst i 1945.
Teksten lyder:
I taknemmeligt
MINDE
om Fædrelandet
Danmarks
Befrielse
d. 5 Maj 1945