Skalkendrup by, Aunslev sogn, Nyborg kommune

Befrielsessten i Skalkendrup by, Aunslev sogn, Nyborg kommuneBefrielsesstenen står ved gadekæret nord for Skalkendrupvej, Skalkendrup, 5800 Nyborg.

Teksten lyder:
5. MAJ 1945
FOR GUDS NAADE
OVER DANMARK