Skærbæk by og sogn, Tønder kommune

Befrielsessten i Skærbæk, Tønder kommuneBefrielsesstenen står i T-krydset Aabenraavej - Tøndervej, 6780 Skærbæk.
GPS-koordinater (link): 55.155497 8.772879 Anlægget med befrielsesstenen i Skærbæk, Tønder kommune Anlægget med befrielsesstenen i Skærbæk.
På kong Christian den Tiendes 75-års fødselsdag onsdag den 26. september 1945 blev genforenings- og befrielsesstenen i Skærbæk afsløret. Højtideligheden, der afholdtes om eftermiddagen, overværedes af omkring 600 mennesker.
Lærer Sig Kristensen redegjorde kort for arbejdet, der var gået forud, hvorefter amtslæge H. Lausten-Thomsen, der tidligere havde været læge i Skærbæk, med en tale afslørede dobbeltstenen.
Derefter holdt karetmager Niels Jensen, Skærbæk en kort tale for kongen, hvorefter Sig Kristensen overdrog stenen i kommunens varetægt.
Teksten er sålydende:
1864 - 1920
Trofast Strid for Rettens Sag
gav Frihed og Fred i den nye Dag
9 April 1940 - 5 Maj 1945
Som det fremgår af teksten, blev en mindesten for Genforeningen i 1920 altså først rejst i Skærbæk 25 år senere; men allerede før besættelsen, nemlig i 1939, blev der arbejdet med planer om en genforeningssten, uden at disse dog på det tidspunkt blev realiseret, men efter kapitulationen tog et udvalg fat på planerne. Udvalget bestod af lærer Sig Kristensen, karetmager Niels Jensen, sognerådsformand Peter Poulsen og dagbladet Vestkystens lokalredaktør Th. Lorenzen.
Det lykkedes ikke udvalget at finde en sten lokalt, men på en mark tilhørende gårdejer Johannes Hjorth i Ejsbøl ved Haderslev fandt man en velegnet sten. Johannes Hjorth skænkede stenen og civilforsvaret under ledelse af kolonnemester Nielsen-Vad transporterede stenen til Skærbæk, hvor den ankom om aftenen den 25. juli 1945.