Saltbæk Vig 2, Gauerslund sogn, Vejle kommune

Befrielsessten i Saltbæk Vig, Gauerslund sogn, Vejle kommune Befrielsesstenen står ud mod stranden foran plankeværket til ejendommen Salthækvej nr. 109, 7080 Børkop.
(Foto: Nikolaj Uth).
GPS-koordinater (link): 55.693486 9.636462.

Teksten lyder:
MAJ 1945
DANMARK ATTER FRIT
LANDET VORT DIT OG MIT
Befrielsesstenen blev rejst af Metodistmenigheden i Vejle, som dengang ejede og brugte ejendommen som fritidshus.
Det kan tilføjes, at ejendommen Saltbækvej 107A under den tyske besættelse husede modstandsfolk, medens den nærliggende ejendom Solskinsvej 108 rummede den tyske vagt, som overvågede jernbanestrækningen.