Revn by, Vejlby sogn, Norddjurs kommune

Befrielsessten i Revn by, Vejlby sogn, Norddjurs kommune Befrielsesstenen står, hvor Ingvorstrupvej munder ud i Revnvej, 8500 Revn.
GPS-koordinater (link): 56.393152 10.803956
Befrielsesstenen er rejst engang i 1947 af Petri Kruse, der i april 1940 havde overtaget en gård i Revn. Et par år efter befrielsen tog han initiativ til at rejse en mindesten. Han stod selv for alt det praktiske med hjælp fra de unge mennesker, som var ansat på hans gård. Stenen fandt han i en grusgrav på sin mark. Den blev trukket op ved hjælp af et spil i et treben og slæbt op på en vogn, som af heste blev trukket til pladsen midt i byen. Stenen står på et stykke byjord, hvor der tidligere havde været en rampe, som blev brugt, når kreaturer og maskiner skulle læses på vogne. Petri Kruse fik lov til at disponere over jorden mod at genopbygge rampen på sin egen mark, ligeledes ud mod vejen.
Der blev lavet en konkurrence om inskriptionens ordlyd. Frode Bille fra Revn vandt konkurrencen med følgende tekst:
I MINDET FOR FRIHED
FOR LAND OG FOLK
ER DENNE STEN
VOR HJERTES TOLK
5 MAJ 1945
Teksten blev påsat med messingbogstaver, som Petri Kruse selv bekostede. Senere fik han fornyet nogle af bogstaverne, som byens drenge havde pillet af.
Mindestenen blev opstillet et par år efter befrielsen, men der var ingen officiel afsløring. Nogle af byens beboere samledes ved stenen, sang en fællessang og drak kaffe hos Petri Kruse.