Øster Terp by, Bedsted sogn, Tønder kommune

Genforenings- og befrielsessten i Øster Terp by, Bedsted sogn, Tønder kommune Genforenings- og befrielsesstenen står foran Bedsted sogns forsamlingshus, Visbjergvej 41, Øster Terp, 6240 Løgumkloster.
GPS-koordinater (link): 55.068817 9.078940
Stenen i Øster Terp er en såkaldt dobbeltsten, som er rejst til minde om to store begivenheder i Danmark, nemlig Sønderjyllands genforening med det øvrige kongerige og Danmarks befrielse.

Afsløringen fandt sted den 26. september 1947, og det var pastor Lindberg Andersen, der foretog afsløringen.

Den daværende formand for forsamlingshuset, Christian Andersen, Mårbæk, var primus motor i rejsningen af mindet.

Henning Haugaard fortæller i skriftet Brudstykker af Bedsted Sogns historie oktober 1981 (http://www.bedstedsogn.dk/historisk/hefter/Hefte 3, side 61-90.pdf):
Ved opsætningen af stenen nedlagde man ved samme lejlighed en flaske i fundamentet med en seddel med følgende tekst:
"I året 1947 - Frederik den Niendes første regeringsår - vedtog nedennævnte danske foreninger i Bedsted sogn til minde om Genforeningen i 1920 og Danmarks Befrielse i 1945 at rejse dette minde.
Ungdomsforeningen, Husmoderforeningen, Ringriderforeningen, Foreningen af danske i Bedsted sogn (Forsamlingshuset), Danske Sønderjyske Krigsdeltagere, KFUM- og K, Biblioteksforeningen samt Husmandsforeningen.
Stenens afsløring er bestemt til den 26. september - Kong Christian den Tiendes fødselsdag.
"

Teksten på stenen er:
1920 og 1945
Alt hvad Fædrene har kæmpet,
Mødrene har grædt
har en Herre stille lempet,
saa vi vandt vor Ret.
Bjørnson
Rejst af Danske
Linjerne stammer fra den norske nationalsang af Bjørnstjerne Bjørnsson Ja, vi elsker dette landet.