Øster Højst by, Højst sogn, Tønder kommune

Befrielsessten i Øster Højst,Tønder kommuneDen kombinerede genforenings- og befrielsessten står i et anlæg ved forsamlingshuset, Holmevej 10 (på hjørnet af Holmevej - Kløvervej), 4260 Øster Højst.
GPS-koordinater (link): 54.999589 9.041352 Bagsiden af befrielsesstenen i Øster Højst. Bagsiden af befrielsesstenen i Øster Højst.
Mindet - en såkaldt dobbeltsten - er afsløret den 10. juli 1945 på 25-års dagen for Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark.
Teksten lyder:
30. OKTOBER 1864
10. FEBRUAR OG 10. JULI 1920
9. APRIL 1940 - 5. MAJ 1945

BLADET SOM HERREN DET VILDE
VENDTE SIG TIT.
NAAR DET GIK DANMARK ILDE,
VENDTE SIG BLIDT
                                    (N.F.S. Grundtvig)
De fire sidste linjer er fra Grundtvigs Bladet i bogen sig vender - strofer, der er anvendt på 14 andre befrielsessten.
På bagsiden af stenen, som også anvendes som talerpult, er inskriptionen sålydende:
10 JULI 1945
PAA FEMOGTYVEAARSDAGEN FOR GENFORENINGEN
REJSTE ØSTER-HØJST SOGNS DANSKE
I DYB TAKNEMMELIGHED DENNE STEN