Oddense by og sogn, Skive kommune

Befrielsessten i Oddense by og sogn, Skive kommune Befrielsesstenen står på hjørnet af Strøget og Næstildvej op til kirkemuren, 7860 Oddense.
Kristen Svejgaard, Otting foranledigede befrielsesstenen rejst den 5. maj 1948.
Teksten lyder:
5 MAJ 1945

End er der en Gud foroven
som raader for Danmarks Sag.
Stroferne stammer fra Johs. Helms: Jeg elsker de grønne lunde.