Oddense by og sogn, Skive kommune

Befrielsessten i Oddense by og sogn, Skive kommune Befrielsesstenen står på hjørnet af Strøget og Næstildvej op til kirkemuren, 7860 Oddense.
GPS-koordinater (link): 56.649370 8.933285
Kristen Svejgaard, Otting foranledigede befrielsesstenen rejst den 5. maj 1948.
Teksten lyder:
5 MAJ 1945

End er der en Gud foroven
som raader for Danmarks Sag.
Stroferne stammer fra Johs. Helms: Jeg elsker de grønne lunde.