Ny Højen by, Højen sogn, Vejle kommune

Befrielsessten i Ny Højen by, Højen sogn, Vejle kommune Befrielsesstenen står på hjørnet af Skjoldborgvej og Højen Kirkevej, 7100 Vejle.
GPS-koordinater (link): 55.657473 9.501161
Teksten lyder:
DANMARKS BEFRIELSE
5. MAJ 1945

BLADET, SOM HERREN DET VILDE
VENDTE SIG TIT
NAAR DET GIK DANMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT

REJST AF BEBOERE I HØJEN SOGN
PAA 10 AARSDAGEN
De fire verselinjer er fra Grundtvigs Lykkens Foranderlighed fra 1853.