Nørup by og sogn, Vejle kommune

Befrielsessten ved Hærvejen, Nørup by og sogn, Vejle kommune Befrielsesstenen står ved Hærvejen, 400 meter nordøst for krydset Rolighedsvej - Hærvejen, 7182 Nørup.
GPS-koordinater (link): 55.732612 9.304420
Befrielsesstenen er rejst af Nørup Sogneråd den 6. september 1949.
Stenfladen er delt i 2 felter.
Teksten på det venstre felt lyder:
5 Maj 1945
Nørup Sogn rejste mig
med Tak til Gud med Fred
og Frihed
På højre felt er teksten:
Ved gamle Adelvej jeg fandt mit Leje
mens Krig og Fred gik over Verdens Veje
I Frihedsaaret steg af Mulm min Pande
at vidne Tak for Fred ved Danmarks
Strande