Næsbyhoved_Broby sogn, Odense kommune

Befrielsessten i Næsbyhoved-Broby sogn, Odense kommune Befrielsesstenen står, hvor Kirkedrupvej munder ud i Bogensevej, 5270 Næsbyhoved-Broby.
GPS-koordinater (link): 55.433750 10.317928
Befrielsesstenen er rejst i 1945.
Under kong Christian den Tiendes monogram lyder teksten:
9 APRIL 1940
5 MAJ 1945
DANMARK DIN FRIHED OG ÆRE
SVÆRGER VI TAVSE VOR ED
Nederst er den opgående sol.