Marrebæk by, Væggeløse sogn, Guldborgsund kommune

Befrielsessten i Marrebæk by, Væggerløse sogn, Guldborgsund kommune Befrielsesstenen står, hvor Marrebæk Søndrevej munder ud i Gl. Landevej, Marrebæk by, 4873 Væggerløse.
GPS-koordinater (link): 54.678273 11.901318
Indskriften er:
5 Maj
1945
Danmark
stod i tusind Aar.
Kom i Nød.
Vandt atter Vaar.