Lynge by og sogn, Sorø kommune

Befrielsessten i Lynge by og sogn, Sorø kommune Befrielsesstenen står, hvor Topshøjvej munder ud i Skælskørvej - fem veje mødes - i Lynge, 4180 Sorø.
GPS-koordinater (link): 55.400931 11.562238

Anlægget omkring befrielsesstenen i Lynge, Sorø kommune Placeringen af befrielsesstenen i Lynge.
Befrielsesstenen er rejst i november 1945 af sognets beboere.
Teksten lyder:
9 April 1940

Danmark løstes af Lænker i Vaar
Fred og Frihed skal raade
Minde vil Stenen i tusind Aar
Gud Fader frelste os af Naade
5 Maj 1945