Landet by og sogn, Svendborg kommune

Befrielsessten i Landet by og sogn, Svendborg kommune Befrielsesstenen står foran Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 39, Landet, 5700 Svendborg.
GPS-koordinater (link): 54.997571 10.598772
I buen, der omkranser stenen, står der:
MED TAKNEMMELIGT SIND SATTE TAASINGE BEFOLKNING DENNE STEN TIL MINDE OM 5. MAJ 1945
I midten lyder teksten:
DE FREMMEDE DE TÆNTE
AT VOLDE HENDE SORG
DE BØD HENDE TRÆLDOM
I HENDES EGEN BORG
MEN JUST SOM DE MENTE
HUN VAR I BAAND OG BAST
DA LO HUN SAA HJERTELIG
AT ALLE LÆNKER BRAST
Nederst er teksten:
ALDRIG KAN DET FOLK FORGAA
SOM IKKE SELV DET VIL
Verset i midten af stenen er fra Edvard Lemckes Vort modersmål er dejligt.

De sidste linjer stammer fra Valdemar Rørdams I sommersol og blæst.