Kværs by og sogn, Sønderborg kommune

Befrielsessten i Kværs by og sogn, Sønderborg kommune Befrielsesstenen (dobbeltsten) står, hvor Søndertoft munder ud i Avntoftvej i Kværs by, 6300 Gråsten.
GPS-koordinater (link): 54.934991 9.493403
Der er tale om en dobbeltsten, der både minder både genforeningen og befrielsen. Pastor Zachariassen holdt afsløringstalen den 15. juni 1945.
Sognefoged Johannes Termansen var både initiativtager og forfatter til teksten, som er indhugget med 3 forskellige bogstavsstørrelser:
GENFORENINGEN
1920

I AARET 1945 BLEV DANMARKS BEFRIELSESAAR
REJSTE KVÆRS SOGNS DANSKE DENNE STEN

VED SKELLET HER VI REJSTE DIG,
HVOR LER OG SAND GAV MULDE.
TIL MINDE OM VOR LYKKESSTUND
VI TAKKER GUD TIL FULDE
Det er stenhugger Zanchetta, der har stået for udførelsen af stenhuggerarbejdet.