Kokspang by, Hostrup sogn, Esbjerg kommune

Befrielsessten i Kokspang by, Hostrup sogn, Esbjerg kommune Befrielsesstenen står i et lille anlæg med flagstang, Kokspangvej nr. 9, 6710 Esbjerg (overfor skolen).
GPS-koordinater (link): 55.569414 8.366963
Befrielsesstenen er rejst af beboerne i Hostrup sogn, medens flagstangen er rejst af Frihedskampens Veteraner den 4. maj 1982, hvilket fremgår af messingpladen på flagstangen.
Teksten lyder:
9 APRIL 1940
DANMARK RØST VED TVANG FORSTUMMET
MENS FOLKEVILJEN SIG VOKSED STÆRK
5 MAJ 1945
FRIHEDS DAG PAANY OPRUNDEN
TAKKET VÆRE GUDS MESTERVÆRK