Klintholm Havn, Magleby sogn, Vordingborg kommune

Befrielsessten på Klintholm Havn, Magleby sogn, Vordingborg kommune Befrielsesstenen står på havnepladsen, 4791 Klintholm.
GPS-koordinater (link): 54.953810 12.468105
Teksten er:
5 MAJ 1945
FRA SULT OG NØD, TORTUR OG DØD
DE MØDTE PÅ EN FREMMED KYST
I HJÆLPSOM ÅND, EN UDSTRAKT HÅND.
Forklaringen på teksten på stenen er følgende: På selve Danmarks befrielsesdag 5. maj 1945 strandede her en flodpram med 370 døende mennesker af elleve nationaliteter omborg. De kom fra koncentrationslejren Stutthof ved Danzig. Pint af sult, tortur og sygdom havde deres bødler tvunget dem på denne dødsflugt over Østersøen.
Dette minde rejstes på 50-årsdagen for at ære de mønboere, der uden tanke for egen sikkerhed reddede 351 af de ulykkelige, og for at ære mindet om dem, der aldrig nåede frem til redningen eller som for sent nåede klintholmernes udstrakte hånd.