Kettinge by og sogn, Guldborgsund kommune

Mindeplade i Kettinge by og sogn, Guldborgsund kommune Mindepladen er ophængt på Kettinge Mølle, Granvænget 2, 4892 Kettinge.
GPS-koordinater (link): 54.69570 11.72925
Over mindepladen står følgende:
9/4 1940 - 5/5 1945
Derunder lyder teksten:
GUDS FRED
MED VORE DØDE
I DANMARKS
ROSENGAARD
GUDS FRED
MED DEM DER BLØDE
AF DYBE HJERTESAAR
De to sidste verselinjer er fra Grundtvigs digt om Istedslaget i 1850: Det var en sommermorgen.
Stroferne blev grebet af hele befolkningen, da kong Christian den Tiende anvendte dem i sin tale ved Rigsdagens åbning den 9. maj 1945.