Karlby by og sogn, Norddjurs kommune

Befrielsesstenen i Karlby by og sogn, Norddjurs kommune Befrielsesstenen står ved Karlby kirke, Høgebovej 11, 8500 Grenaa.
GPS-koordinater (link): 56.472000 10.859063
På initiativ af pastor O. Andersen, lærer G. Petersen og gårdejer Bild blev mindestenen rejst den 5. maj 1946.
Teksten er sat med bronzebogstaver og er sålydende:
BLADET SOM HERREN DET VI
VENDTE SIG TIT
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT
5 MAJ 1945