Karlby by og sogn, Norddjurs kommune

Befrielsesstenen i Karlby by og sogn, Norddjurs kommuneBefrielsesstenen står ved Karlby kirke, Høgebovej 11, 8500 Grenaa.
På initiativ af pastor O. Andersen, lærer G. Petersen og gårdejer Bild blev mindestenen rejst den 5. maj 1946.
Teksten er sat med bronzebogstaver og er sålydende:
BLADET SOM HERREN DET VI
VENDTE SIG TIT
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT
5 MAJ 1945