Hurup by og sogn, Thisted kommune

Befrielsessten i Hurup by og sogn, Thisted kommune Befrielsesstenen står i anlægget, Torvevej 6, 7760 Hurup Thy.
Teksten er:
MEJSLET IND I STENE
DANMARK ATTER FRIT
VI MAA VÆRNE OM DET
LANDET DIT OG MIT
               G.N. REFS
5. 5. 1945 - 5. 5. 1985
REJST AF BORGERE I HURUP