Hurup by og sogn, Thisted kommune

Befrielsessten i Hurup by og sogn, Thisted kommune Befrielsesstenen står i anlægget, Torvevej 6,
7760 Hurup Thy.
GPS-koordinater (link): 56.751413 8.418821
Teksten er:
MEJSLET IND I STENE
DANMARK ATTER FRIT
VI MAA VÆRNE OM DET
LANDET DIT OG MIT
               G.N. REFS
5. 5. 1945 - 5. 5. 1985
REJST AF BORGERE I HURUP