Horsens by og sogn, Horsens kommune

Befrielsessten i Horsens by og sogn, Horsens kommune Befrielsesstenen står, hvor vejene Fussingsvej, Viborgvej og Borgmestervej løber sammen.
GPS-koordinater (link): 55.873760 9.831388
Stenen blev afsløret den 5. maj 1946, på etårsdagen for befrielsen.
Horsens Folkeblad skrev følgende:
I et smukt nyt Anlæg ved Haveselskabet "Skovglimt" afsløredes i Gaar Formiddags en smuk Fredsten. Formanden for Selskabet, Slagteriarbejder Rørvang foretog selve Afsløringen og rettede en Tak til de Private Institutioner i Byen, fordi man havde gjort det muligt at rejse dette Minde. Formanden overdrog Stenen til Kommunen, på hvis Vegne Viceborgmester Robert Holm takkede, idet han udtalte løftet om at værne om saavel Sten som Anlæg.
Der blev endvidere talt af Læge J. E. Kieler.

Øverst er kongemærket af kong Christian den Tiende i farver. Neden under lyder teksten lyder:
DANMARK FRIT.
5. MAJ 1945
BRÆENS SØN SKAL VIDNE LANGT AF LED
OM FRIHEDSKAMP OG OM LANDEFRED.
REJST AF HAVESELSKABET SKOVGLIMT
Stenen blev fundet i forbindelse med opførelsen af de gule boligblokke på Borgmestervej. "Bræens søn" er et poetisk udtryk for en vandreblok, der er ført hertil af isen i istiden.
Haveselskabet blev oprettet i 1925 og dækkede vejene Kyrrassersvej og Viborgvej, men selskabet er senere blevet nedlagt.