Hornslet by og sogn, Syddjurs kommune

Befrielsesmonument i Hornslet by og sogn, Syddjurs kommuneBefrielsesstenen står foran kirkegårdsmuren til Hornslet kirke,
overfor Løgtenvej 10, 8543 Hornslet.
GPS-koordinater (link): 56.31315 10.320519.

Teksten på topstykket af de to side søjler, er resp.:
1940        1945
I midterfeltet er fem navne:
ORLA ANDERSEN .. HEROLD SVARRE ..
AXEL SØRENSEN .. MAC HOFFMANN
.. KARL ALGREEN MØLLER ..
DE GAV LIVET FOR DANMARK
De tre førstnævnte, bankkasserer Orla Andersen, sjakbajs Herold Svarre og lagerforvalter Aksel Sørensen var modstandsfolk under krigen og var medlemmer af Hornslet-gruppen. De var blandt de første danske modstandsfolk, som blev henrettet af den tyske besættelsesmagt.
De to sidstnævnte, apotekersøn Karl Algreen Møller og isenkræmmer Mac Hoffmann blev senere skudt af Gestapo under den fortsatte modstandskamp.