Hørve by og sogn, Odsherred kommune

Befrielsessten i Hørve by og sogn, Odsherred kommune Befrielsesstenen står overfor Vallekilde-Hørve Idrætscenter, 4534 Hørve.
GPS-koordinater (link): 55.753309 11.448702
Vallekilde-Hørve sogneråd rejste mindestenen, som blev afsløret af daværende statsminister Knud Kristenen den 5. maj 1946.
Øverst en fredsdue, der letter i lyset af den opgående sol. Nedenunder følgende tekst:
BLADET SOM HERREN DET VILDE
VENDTE SIG TIT
NAAR DET GIK DANEMARK ILDE
VENDTE SIG BLIDT
I en cirkel står der:
REJST AF HØRVE-VALLEKILDE SOGNS BEBOERE
Inde i cirklen står der:
TIL MINDE OM
5 MAJ
1945
Verset er fra Grundtvigs digt: Bladet i bogen sig vender.
Planen om rejsning af et befrielsesminde begyndte med, at Vallekilde-Hørve Sogneråd indkaldte til et mindestensmøde, hvori deltog formændene for kommunens foreninger. Der blev nedsat et udvalg, som til stenens rejsning indsamlede 2.700 kr. Derpå fik man fra Landbrugsministeriet tilladelse til at fjerne en stor sten ude i vandet ved Starreklinte. Den vejede 10 tons. Vejret forsinkede i vinterens løb bjergningen af stenen, men det lykkedes da et halvt hundrede mand at få stenen halet i land.