Hessum by, Skeby sogn, Nordfyn kommune

Befrielsessten i Hessum by, Skeby sogn, Nordfyn kommuneBefrielsesstenen står foran ejendommen Hessum Bygade nr. 24, Hessum, 5450 Otterup.
Mindet blev afsløret på kong Christian den Tiendes fødselsdag den 26. september 1945.
Øverste er indhugget Christian den Tiendes kronede monogram, og derunder er teksten:
STEN SKAL MELDE
KOMMENDE SLÆGTER:
FREMMEDES VÆLDE
OS ALDRIG KNÆGTER
5 MAJ 1945
I Skeby sogn havde sognerådet besluttet at rejse en befrielsessten, men det var et åbent spørgsmål, i hvilke af landsbyerne i sognet stenen skulle rejses: Hessum eller Gerskov. Valget faldt på Hessum, hvor stenen skulle rejses ved den planlagte centralskole. Beboerne i Gerskov landsby følte sig derved forbigået, så de sørgede selv for at få rejst en befrielsessten, så der på den måde blev rejst to minder i sognet.